faza-część

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 6. Niepodobna tu omawiać szerokiej dziedziny zjawisk i tworów, które w każdym dziele literackim — ale w szczególności w dziele sztuki literackiej — pojawiają się w związku z faktem, że posiada ono szereg faz-części po sobie następujących, o swoistej strukturze guasi-czasowej, a wyznaczających szczególnego rodzaju perspektywy czasowe w chwili, gdy dzieło jest czytane i gdy'dochodzi do jego ukonkretyzowania na podstawie lektury. Naturalnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ingarden, Roman 1972. Dzieła filozoficzne. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.