fazomierz-częstościomierz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) <P= 360°-^- (8-10) Opisana metoda pozwala na uzyskanie dużej dokładności pomiaru przy małych i bardzo małych częstotliwościach. Według tej zasady zbudowano niskoczęstotliwościowy fazomierz-częstościomierz Hc|)-2. Przy pomiarze małych przesunięć fazy lub przy dużej częstotliwości badanych napięć sinusoidalnych jest potrzebny generator kwarcowy o częstotliwości o wiele większej od częstotliwości napięć badanych, a także licznik o dużej pojemności i prędkości liczenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mirski, Grigorij J. 1973. Miernictwo elektroniczne, przeł. A. Lewińska-Romicka, Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.