federacjonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podstawowym jednak problemem był stosunek do wschodnich sąsiadów Polski. Nie rozważając w tym miejscu poglądów lewicy rewolucyjnej, należy stwierdzić, iż dwoma podstawowymi tendencjami pozostawały nadal w polityce wschodniej federacjonizm i program inkorporacyjny. Kwestię pokoju czy wojny, narzuconą przez politykę zagraniczną Rosji Radzieckiej, potrafił Piłsudski rozstrzygnąć zgodnie ze swymi koncepcjami. Jednak realizacja w całości programu szerokiej ekspansji nie powiodła się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Drozdowski, Marian Marek (red.) 1975. Ameryka Północna. Studia, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.