federacyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1946 — Pierwsza powojenna konstytucja Jugosławii wprowadza ustrój federacyjny. Koncepcja ta dojrzewała — i była wstępnie realizowana — już w toku wojny narodowowyzwoleńczej. W rzeczywistości jednak tuż po wojnie federacyjność Jugosławii była ograniczona,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Giełżyński, Wojciech 1977. Sto twarzy Jugosławii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.