federalizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Myśl jest niewątpliwie słuszna ale szanse realizacji tego projektu są minimalne. i Wydaje mi się, że byłoby najcelowiej powołać do życia towarzystwo federacyjne polsko-czechosłowackie, które w swych szeregach skupiłoby zwolenników federacji zarówno Polaków jak i Czechosłowaków. Nie chodzi w tym wypadku o jeszcze jedno narodowe towarzystwo federalistów (którzy „federalizują” siebie nawzajem) lecz o towarzystwo, które skupiałoby Polaków i Czechosłowaków przekonanych zwolenników federacji polskoczechosłowackiej. Byłoby rzeczą tegoż towarzystwa w normalny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.