feldkomendantura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z kim naprawdę Bierut nawiązuje kontakt w Mińsku pod okupacją niemiecką? Mówi o tym doktor Andrian Kosarew. przez 13 lat więzień sowieckich obozów koncentracyjnych. Zwolniony z obozu w listopadzie 1941 roku. w chwili przerwania frontu przez wojska niemieckie między Smoleńskiem a Wiazmą. doktor Kosarew pracował najpierw w jednym ze szpitali potowych. W maju 1942 roku niemiecka Feldkomendantura skierowała Kosarewa do pracy w komisariacie generalnym Białorusi na stanowisko zastępcy szefa jednego z wydziałów przy komisarzu generalnym Wilhelmie Kubę. I w takich to właśnie okolicznościach doktor Kosarew spotkał Bolesława Bieruta...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Błażyński, Zbigniew 1990. Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Warszawa : Rytm
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.