feldszpat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 102 Młyny soli kamiennej i potasowej, fosforytów, tomasyny, siarki, ortoklazu (feldszpatu), kwarcu, piasku, kamionki, ziemi farbiarskiej, wyrób szmerglu ... VI V03 Wytwórnie wyrobów betonowych, sztucznego łupku, masy ciepłochronnej, przetworów korkowych, sztucznych mas do celów budowlanych i innych (lawinit, wulkanit, bakelit i t. p.) V...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bloch, Józef, Kopankiewicz, Zygmunt (zebr.) 1934. Nowa ustawa o ubezpieczeniu społecznym (scaleniowa). Tekst ustawy oraz rozporządzeń i zarządzeń wy­ko­nawczych, Warszawa : Dom Książki Polskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.