felieton-zwierzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bytu dla innych. Jeżeli mimo wszystko zdecyduję się ciągnąć dalej, nie mogę się łudzić, że to się zmieni — bo ja się pod tym względem nie zmienię — nadal przeto, żebym nie wiem jak silił się na lekkość, balast zdań serio będzie szorował dnem łodzi felietonowej po piasku, i nadal nie rozstrzygnę sporu pomiędzy felietonem-zwierzeniem, albo nawet felietonem-wierszem lirycznym, a felietonem-informacją, interwencją, diagnozą. To przynajmniej zyskałem przez ten rok: że poznałem swoje możliwości w określonej dziedzinie. Więc co robić? Zgodzić się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.