felietonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak nastąpiło w Grydzewskim sprzeniewierzenie się Grydzewskiemu, zdrada stuprocentowa? Trzeba o tym zacząć mówić, i nie dla szykany : dziś ,,Wiadomości” to kapliczka, muzeum, stowarzyszenie wzajemnej adoracji, katalog, album zasuszonych pamiątek, cmentarz, herbarz, kącik filatelistów czy też bilardzistów, anegdota, gawęda, korekta, snobizm, felietonizm — ale przede wszystkim i nade wszystko to wskrzeszony i, jak się okazuje, nieśmiertelny „Kurier Warszawski”. Niestety!...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.