felietonowo-dziennikarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo jednak tej bogatej felietonowo-dziennikarskiej praktyki, mimo zdobytej techniki zbierania materiału obserwacyjnego, nie przeniósł swych warsawistycznych zainteresowań do twórczości literackiej. Warszawa nie zawdzięcza mu żadnego bardziej plastycznego, bardziej utrwalającego się w pamięci „ujęcia”, obrazu. Wielki piewca uroków świata widzialnego widocznie nie dostrzegł piękna miasta, po którym się kołatał...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo