fenogramatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i 13 Por. np. postulat H. B. Curry’ego o odrębności gramatyki zewnętrznej, określanej jako fenogramatyka, i gramatyki abstrahującej od zewnętrznych właściwości wyrażeń — tektogramatyki. Zob. H. B. Curry, Some Logical Aspects of Grammatical Structure, w: Structure of Language and Its Mathematical Aspects (Proceedings of Symposis in I Applied Mathematics vol. XII), 1961, ss. 56—68...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1972. Zagadnienia składni ogólnej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.