fenokopia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) norodne zjawiska dziedziczności i rozwoju. Chromosom uważał za olbrzymią cząsteczkę białkową, w której genami są pewne, pozbawione ostrych granic obszary: mutację zaś za zmianę w przestrzennym układzie części chromosomu. Badając wpływ genów i środowiska na kształtowanie się organizmu, odkrył zjawisko —► fenokopii. Zapoczątkował nowy kierunek — genetykę fizjologiczną (fenogenetykę). Gł. dzieła: Physiologische Theorie der Vererbung (1927), Physiological Genetics (1938), Theoretical Genetics (1955); był autorem opracowań popularyzatorskich, m.in.: Wstęp do nauki o życiu (liczne wyd. 1927-54, wyd. poi. 1936), Nauka o dziedziczności (liczne wyd. 1927-52, wyd. poi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.