fenomenalno-fizykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8 Tamże, s. 227-8. Richard Brandt i Jaegwon Kim proponują w przybliżeniu to samo kryterium w The Logic of The Identity Theory, „Journal of Philosophy” 64(1967). Zauważają oni, że przy ich koncepcji identyczności zdarzeń, teoria identyczności „głosi coś więcej niż tylko to, że zachodzi powszechna korelacja fenomenalno-fizykalna”, s. 518. Tego mocniejszego twierdzenia nie będę tutaj rozważał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Davidson, Donald 1992. Eseje o prawdzie, języku i umyśle, przeł. J. Gryz et al., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.