fenomenologiczno-hermeneutyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wybierając nakreśloną przez tę właśnie koncepcję perspektywę badań metodologicznych, kierowałem się następującymi względami: Epistemologia historyczna jest, moim zdaniem, najbardziej dojrzała z dotychczasowych propozycji teoretycznych w zakresie historii nauki. Koncepcja ta jest swoistym przekształceniem wymienionych uprzednio tendencji występujących w obecnie uprawianej filozofii nauki. I tak w zakresie podjętej tutaj problematyki epistemologowie historyczni podkreślają (za tradycją fenomenologiczno-hermeneutyczną) czysto filozoficzny charakter założeń teorii naukowych - tzw. ontologiczno-epistemologicznych „uogólnień". Jednakże uzasadnienie twierdzeń opisujących te „uogólnienia" nie opiera się w epistemologii historycznej na intuicyjnym wglądzie w istotę rzeczy, lecz jest dokonywane poprzez konfrontację z faktami z historii nauki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 2000. Język współczesnej humanistyki, Warszawa : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.