fenomenologiczno-opisowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W dotychczasowych ujęciach filozofii klasycznej, antropologia, jako postać szczegółowa lub fragment ogólnej filozofii bytu, nie posiadała rozbudowanej warstwy fenomenologiczno-opisowej. W reakcji na ów brak, będący często powodem zbytniej ogólnikowości, a nawet werbalizacji teoretycznych twierdzeń dotyczących bytu ludzkiego, współczesna literatura antropologiczna — zwłaszcza w nurcie filozofii egzystencjalnej a także marksistowskiej — koncentruje się prawie wyłącznie na opisie różnych charakterystycznych sytuacji ludzkich. Wydobywa ona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.