feodalizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzie. Niemniej jednak i tu nieporozumień było dość, zwłaszcza że nadzieje, pielęgnowane przez wieki, były zbyt wielkie i zbyt irrealne; tymczasem wypadało tu płacić podatki, dość znaczne wobec konieczności usunięcia zaniedbań długich lat i wielkich inwestycyj, wypadało dostosować się do nowych form życia. Rodziny patrycjuszowskie, przechowujące jeszcze tradycje niedawnego feodalizmu libańskiego, nie mogły zrozumieć nowego ustroju, stąd niechęci, spory, ciągłe przesilenia w ciałach reprezentacyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.