ferrytyczno-perlityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znane jest również pękanie mosiądzów jedno- i dwufazowych pod działaniem środowiska amoniakalnego, stopów glinowych w wodzie morskiej i nierdzewnych stali austenitycznych w roztworach chlorków, w kwasie fosforowym, w roztworach siarczanu miedziowego itd. Skłonność stali do pękania korozyjnego zależy od zawartości węgla i stopnia odtlenienia. Stale o zawartości węgla ponad 0,2% (struktura ferrytyczno-perlityczna) są mniej skłonne do pęknięć korozyjnych. Stale uspokojone wykazują również odporność na pęknięcia. Dodatek niklu w stalach austenitycznych zwiększa ich odporność na korozję naprężeniową. Pęknięcia występują szczególnie w tych miejscach, gdzie 22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goldsztajn, , Szymon 1967. Walka z korozją, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.