ferrytyczno-perlityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_113.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Znane jest również pękanie mosiądzów jedno- i dwufazowych pod działaniem środowiska amoniakalnego, stopów glinowych w wodzie morskiej i nierdzewnych stali austenitycznych w roztworach chlorków, w kwasie fosforowym, w roztworach siarczanu miedziowego itd. Skłonność stali do pękania korozyjnego zależy od zawartości węgla i stopnia odtlenienia. Stale o zawartości węgla ponad 0,2% (struktura ferrytyczno-perlityczna) są mniej skłonne do pęknięć korozyjnych. Stale uspokojone wykazują również odporność na pęknięcia. Dodatek niklu w stalach austenitycznych zwiększa ich odporność na korozję naprężeniową. Pęknięcia występują szczególnie w tych miejscach, gdzie 22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.