feudalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie wyczerpują problemu agrarnego, gdyż nie może też ulegać wątpliwości istnienie elementów niewolniczych. Zachodzi pytanie, od jak dawna zaczął się proces koncentracji dóbr ziemskich w ręku nielicznej klasy? Wyrażono przypuszczenie, że początki tego procesu pozostawały w związku z uchrześcijanieniem Bułgarii w IX wieku 58°. Wydaje się, że pogląd ten zawiera część prawdy, a mianowicie że kościół przyśpieszył istotnie proces feudalizacji i tworzenia siłą rzeczy wielkiej własności, ale geneza jego, podbbnie jak w innych krajach słowiańskich, musiała sięgać czasów przedchrześcijańskich. W Bułgarii również istniała potężna wyższa klasa bojarów, która w warunkach gospodarki naturalnej musiała stworzyć dla siebie podstawę gospodarczą w postaci eksploatacji ziemi z pomocą niewolników lub zależnej ludności chłopskiej. Toteż, tak samo jak gdzieindziej, początki wielkiej własności należy nawiązać do genezy tej klasy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.