feudalno-episkopalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tam natomiast gdzie chodziło o instytucjonalne formy organizacji kościelnej, wrodzone Anglikom umiłowanie tradycji skłoniło ich do zachowania licznych elementów feudalno-episkopalnego ustroju katolickiego wraz z jego bogatą obrzędowością. T. Cranmer powołał komisję, która opracowała 42 „artykuły wiary” oraz „Księgę wspólnej modlitwy” (Book oj Common Prayer), pozostającą obok Biblii po dziś dzień obowiązującym kodeksem teologicznym Kościoła Anglikańskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.