feudalno-federacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) U. Lubawskiego2^, gdy nazywał unię lubelską "unią feudalno-reprezentacyjną", kładąc akcent na wspólność podstawowej instytucji sejmu. Bardziej generalnie stawiał sprawę radziecki historyk W, Piczeta, gdy ujmował Rzeczpospolitą po 1569 r. jako nowy twór państwowy typu feudalno-federacyjnego ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.