feudalno-policyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wielcy właściciele pożyczać średnim, a średni małym. Ten system wzajemnych pożyczek — oparty na systemie moralnej surowości i wyrzeczeń — będzie środkiem złamania przemocy caratu, absolutystycznych form ucisku narodowego, niesprawiedliwości społecznej i klasowych przeciwieństw w feudalno-policyjnym państwie carów." * Żółkiewski uważa, że powieść ta jest cofnięciem się, ideowym regresem w stosunku do Dziurdziów czy Nad Niemnem, a ten odwrót od założeń ideowych największych osiągnięć powieściopisarskich tłumaczy lękiem Orzeszkowej wobec narastającego ruchu robotniczego i krzepnącej ideologii proletariackiej. Należałoby chyba ten sąd spro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Detko, Jan 1965. Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych (Zarys monograficzny), Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.