feudalno-religijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rolnictwo. Olbrzymie potrzeby inwestycyjne i brak własnych kapitałów. Konieczność unowocześnienia organizacji państwa i odwieczne, tradycyjne, niełatwo ustępujące nawyki. Monarchia feudalno-religijna i syndykalizm robotniczy oraz — partia komunistyczna. Islam i wiedza nowoczesna. Chęć całkowitego uniezależnienia się od Francji i potrzeba szukania jej poparcia i pomocy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miazgowski, Bronisław 1958. Maroko ziemia czerwona, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.