feudalno-scholastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ra i w jego twórczości. Za wzór doskonałego osiągnięcia drugiego typu uważa Czukowski przekład Piekła Dantego pióra Łozińskiego. „Zdawało się — stwierdza badacz — że cóż może być dalszego dla teraźniejszych ludzi radzieckich niż średniowieczna, feudalno-scholastyczna poezja Dantego. A jednak tłumaczenie się udało, bo z darem poetyckim tłumacz połączył erudycję uczonego"5. Dzięki niej właśnie zdołał wejść w świat oryginału i zdobyć się wobec niego na pełny obiektywizm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rusinek, Michał (red.) 1955. O sztuce tłumaczenia. Praca zbiorowa, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.