feuerbachowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale błędem byłoby sądzić, że materializm dialektyczny oznacza tylko feuerbachowski materializm plus dialektyka heglowska. Zarówno materializm Feuerbacha, jak i dialektyka Hegla została przez klasyków marksizmu gruntownie przekształcona, zgodnie z materialistycznymi założeniami ich poglądów. Hegel był idealistą. Jego metoda dialektyczna także...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
PSpoł - Poradnik Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.