figurka-papieros

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zestawienia ostatniej grupy są najbardziej poetyckie, często mają charakter metaforyczny, często też tłumaczą się jako porównania, np. nędza-kochanka, figurka-papieros, to 'nędza wierna jak kochanka, nie odstępująca’, 'figurka jak papieros, smukła’. Ten typ zestawień bliźniaczych, jak widać, częsty w Dziennikach, triumf święcił będzie później w Popiołach i Dziejach grzechu 9...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kupiszewski, Władysław 1990. Język Dzienników Stefana Żeromskiego, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.