fikcjopisarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tadeusz Łopalewski napisał powieść o drugim i trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej. Czy zresztą powieść? Jest to raczej proza na pół dokumentarna, na pół odtwarzająca, powodowana taktownym rozumieniem, że w obliczu dramatycznej surowości tematu jawne fikcjopisarstwo byłoby tylko zgrzytem. Osiągająca przy tym efekt wstrząsający: ukazująca dno narodowych dziejów, dno jeśli nie tragedii, to z pewnością hańby. Ten król bez...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wilhemi, Janusz 1970. Słowa, rzeczy, krajobrazy, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.