filetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zawodnych? 22 Przeszkoda wywołana skąpą ilością dokumentów okazała się dotąd nie do pokonania: „Wszystkie usiłowania, by odtworzyć rozgałęzienia filetyczne, tzn. ustalić kolejność gatunków kopalnych stanowiących rzeczywiście linię przodków jakiejś grupy, nie pozwoliły nigdy na znalezienie pomiędzy rozmaitymi okazami poszczególnych serii wielorakich form pośrednich, które miałyby je łączyć drogą nieznacznego stopniowania; jedynie tylko w ograniczonych ramach gatunku można było odtworzyć serie stopniowe odmian rozłożonych w czasie”23. Prawo ogólne odnosi się w całej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.