film-alegoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowość, która stanie się charakterystyczną dla szkoły radzieckiej: losy jednostek, przeciwnie niż w filmie amerykańskim, interesują reżysera o tyle, o ile są typowym wykładnikiem postępowania reprezentowanej przez nie grupy. Zresztą akcja całego filmu jest symbolicznym skrótem: obrazem walki prześladowanych z ciążącą nad nimi przemocą. Film-alegoria, gdzie przedstawione dzieje zbuntowanego pancernika oznaczają uczucia całego narodu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.