filmowo-jazzowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „przedstawienia eksperymentalnego44. Rosnący na każdym polu wpływ Stanów Zjednoczonych zaznaczył się tu od roku 1945 powstaniem scen poświęconych rodzajowi comedie americaine, finansowanych niejednokrotnie wprost przez Broadway. Sceny te mają już własną, „wyrobioną44 publiczność — jest to przede wszystkim młodzież gatunku „filmowo-jazzowego44, ale z pretensjami intelektualnymi po linii snobisme de New York. Tu jednak obserwujemy charakterystyczną obronę — scena paryska, akceptując intruza zza oceanu, przeprowadza selekcję, dostosowując amerykański import do tonacji marki paryskiej44. Z produkcji Broadwayu można zobaczyć w Pary...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.