filoalbański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Służąca secesji ziem opanowanych przez mniejszości narodowe antyserbskość światowych „liberalnych” elit politycznych może się bowiem kiedyś — jeżeli Font i Łysiak mają rację — przełożyć na antypolskość. Rok temu (kwiecień 1999) telewizja TVN dopadła mnie jako wroga antyserbskiej interwencji NATO (patrz kolejny rozdział), a maglujący Łysiaka dziennikarz — zaciekły szermierz filoalbański — spytał w pewnym momencie (gdy piętnowałem secesjonistyczny terroryzm Albańczyków): — Czy kosowscy Albańczycy nie mają prawa do niepodległości? !...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łysiak, Waldemar 2000. Stulecie kłamców, wyd. 2, Chicago ; Warszawa : Ex libris
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.