filocesarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niczną. Aresztowany we wrześniu 1851 r. pod zarzutem zdrady stanu, w rok później skazany na pięć lat ciężkiego więzienia, ale zaraz ułaskawiony przez cesarza, co utwierdziło jego nastawienie filocesarskie. Był współtwórcą słynnego adresu do cesarza z 1866 r., w którym padło znamienne stwierdzenie: „Przy tobie. Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy.” Z Krasińskim zaprzyjaźnił się Adam Potocki w r. 1838 podczas wspólnego pobytu w Wiedniu. Wtedy też poeta dedykował mu poemat Pokusa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krasiński, Zygmunt 1991. Korespondencja. Listy do różnych adresatów. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.