filolog-dyletant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gółowych badań rusycystów: Zdziechowskiego13  * 15i Brucknera16  *. Obok nich pojawiają się krytycy, którzy skupili uwagę na wybranym zagadnieniu związanym z osobą lub spuścizną literacką Lermontowa: Szymański napisał monografię poematu Demon na tle analogicznych utworów zachodnioeuropejskich1"7, Zdziarski zbadał gruntownie związki twórczości rosyjskiego poety z Mickiewiczem18, Librowicz wyświetlił bliżej kwestię pochodzenia autora Bohatera naszych czasów19. Interesujące próby syntetycznego ujęcia całokształtu twórczości Lermontowa wyszły spod pióra Briicknera i filologa-dyletanta Waliszewskiego20. Systematycznymi informatorami czytelników polskich były w tej dziedzinie również wydawnictwa encyklopedyczne i podręczniki dotyczące historii literatur słowiańskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galster, Bohdan, Kamionkowa, Janina, Sierocka, Krystyna (red.) 1975. Pisarze i krytycy. Z recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej w Polsce, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.