filolog-edytor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znakomity wydawca Pism Fredry S. Pigoń. Niestety w pracy swej nie uwzględnił w pełni dostępnej mu zresztą obfitej korespondencji rodzinnej, która dla interesującej nas sprawy przynosi kapitalny nowy materiał, w wielu kwestiach korygujący, uściślający czy też wyjaśniający bogate i erudycyjne wywody Pigonia, szczególnie z jego rozległych „Dodatków krytycznych”. Właśnie te nowe materiały, cenne dla filologa-edytora, zagarnąłem dla wyboru korespondencji chyba w komplecie, nawet wówczas, gdy posiadają na pozór charakter dość peryferyjny. Być może, iż znajdą się jeszcze w tych zespołach korespondencji fredrowskich, których nie zdążyłem tutaj wykorzystać (np. w cennej korespondencji Henryka Fredry)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zakrzewski, Bogdan (oprac.) 1974. Fredro i fredrusie, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.