filolog-myśliciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Filozofia jest umiłowaniem mądrości; filologia jest umiłowaniem słowa. Filolog może stać się filozofem, jeśli badając słowo zauważy, iż bywa ono nośnikiem mądrości; wówczas jego rozważania nad słowem mieszają się i zlewają w jedno z rozważaniami nad sensem przez nie wyrażanym. Zdarzało się to nieraz, szczególnie w czasach Renesansu, a Erazm z Rotterdamu jest najwyraźniejszym wzorem filologa-myśliciela. Ale filolog musi stać się filozofem, jeśli zauważy, iż badane przez niego słowo jest elementem struktury, która sama zdaje się być odbiciem mądrości organizującej zarówno strukturę świata jak i strukturę myślenia. Szczególnie badania porównawcze języków naturalnych skłaniają do refleksji nad ich cechami wspólnymi, rodzą przypuszczenie, iż jedno i to samo jest ontyczne podłoże świata, myślenia i mowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arnauld, Antoine, Lancelot, Claude 1991. Powszechna gramatyka racjonalna (gramatyka z Port-Royal), przekł. B. Głowacka, J. Kopania, Warszawa : Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.