filolog-rusycysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W sekcji Nauczanie języka rosyjskiego filo logów-ru sycystów znajdujemy cztery fachowe prace z dziedziny kształcenia filologów-rusycystów. Lucyna Korycinska jest zainteresowana tematem: Typologia błędów językowych, popełnianych przez studentów filologii rosyjskiej. Poprawność językowa studentów kierunków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PRus - Przegląd Rusycystyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.