filologiczno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do wypełniania trudnych obowiązków obywatelskich i pracy naukowej Ludwik Zabrocki był należycie przygotowany. W latach bowiem 1927-1931 studiował na Uniwersytecie Poznańskim filologię polską i słowiańską, a nadto germanistykę, językoznawstwo indoeuropejskie i orientalistykę (Nauka Polska 1976: 55-56). Mając solidną wiedzę filologiczno-kulturową z zakresu problematyki polskiej i niemieckiej, mógł później prowadzić twórcze badania (głównie językoznawcze) polonisty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańczerowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1999. Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo