filologiczno-retoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozbudow ujące się w P. od 1564 szkolnictwo jezuickie miało na celu zapobieganie dalszemu szerzeniu się reformacji. Zmierzało do tego celu posługując się metodami szkoły humanistycznej. Program nauczania, ograniczony do umiejętności filologiczno-retorycznych, był jednostronny, sprzyjał rozwojowi zewnętrznej ogłady i błyskotliwości, poza tym był podstawą szerzenia się fanatyzmu rei. i skrajnego konserwatyzmu w życiu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Kazimierz (red.) 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.