filologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) fałsz informacyjny 172 Fédération Internationale des Traducteurs 56 filologizacja 173, 209, 214 .FIT 57 fonetografia 138 formacja językowa 34 formalizacja języka 198 Francuskie Towarzystwo Propagandy Esperanta 78 frankofonia 107 fraza 198 frazeologia 136, 143, 167, 200, 201 gniazdo słowotwórcze 192 gospodarz języka 36 Greckie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Podstawowych 109 Grupa Badań Językoznawczych 81 gwałt informacyjny 172 gwara 114 hilelizm 85 hobby językowe 88 hobbysta językowy 76, 119, 123 IALA 74, 81-82 idiolekt 20 idiom 198 idologia 33 IELA 97 imitacja języka 134 imperializm językowy 153 Instytut Interlingwistyki 83 Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Pusz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Susskin, Marian 1990. Paninterlingwa powszechny język międzynarodowy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.