filologizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wych sądów estetycznych — to wszystko. W przypisku można znaleźć nadto rzeczowe umotywowanie krytycznego (za mocno byłoby powiedzieć: negatywnego) zdania o Marchołcie. Ale te cenne szczegóły nie ratują całości, w której uwidoczniają się wady tradycyjnego filologizmu w nauce o literaturze oraz jałowość impresjonizmu w krytyce literackiej; nawet tego zreformowanego, wyszlachetnionego przez wysoką kulturę intelektualną i poczucie artystyczne impresjonizmu, jaki występuje u twórcy Dziś i wczoraj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fryde, Ludwik 1966. Wybór pism krytycznych, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.