filozoficzno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przyporządkowanie gatunków poetyckich (genera) rodzajom (modi) jako nadrzędnym kategoriom nosi na sobie natomiast wyraźne ślady wczesnośredniowiecznego myślenia genologicznego: odbija się w nim tradycja diomedejska. Modus oparty na narratio simplex ma przysługiwać poezji filozoficzno-dydaktycznej. Modus in collocutionibus positus obejmuje takie genera, jak komedia, tragedia i inne do nich zbliżone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michałowska, Teresa 1970. Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte
Sąsiedztwo a tergo