fiszkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do najwybitniejszych prac z pogranicza historii literatury i wspomnień należy książka Wiktora Szkłowskiego O Majakowskim, przełożona przez Krystynę Pomorską i poprzedzona jej wstępem. Szkłowski nigdy nie był typowym uczonym, badaczem literatury, człowiekiem skrzętnie gromadzącym „fiszkową wiedzę” i w sposób systematyczny ją przekazującym, lecz był i jest człowiekiem wszechstronnym, uczonym, ale posiadającym wielką wyobraźnię, wielki rozmach i bardzo szeroką skalę zainteresowań. Toteż książki jego, a szczególnie książka o Majakowskim, nie są typowymi rozprawami uczonego. Już sam...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.