fitopatogeneza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. Próby zwiększania odporności roślin na choroby infekcyjne produktami wytwarzanymi przez grzyby patogeniczne 2. Wytwarzanie zewnątrzkomórkowych enzymów przez grzyby z rodzaju Botrytis i Fusarium oraz ich rola w fitopatogenezie 1989 -1990 2 prof. dr hab...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Czyżewska, Krystyna, Hereźniak, Janusz (red.) 1996. 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.