fizjatria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FIZYKOTERAPIA [gr. physikos 'naturalny’, terapeia 'leczenie’], fizjoterapia, fizjatria, fizykalne lecznictwo, postępowanie lecznicze oparte na zdobyczach fizyki, chemii, fizjologii, patologii i innych nauk oraz na doświadczeniu dyscyplin klinicznych, polegające na poddawaniu ustroju ludzkiego lub jego części działaniu różnego rodzaju energii, jak mech., cieplna, świetl...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.