fizjologiczno-fizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ta cecha asymilacji wspólna jest wszystkim trzem dziedzinom życia językowego. Różnica zaś pomiędzy dziedziną wyobrażeń fonetycznych a dwiema pozostałymi polega na tym, że wyobrażenia fonetyczne uzewnętrzniają się i przechodzą od jednostki do jednostki po drogach fizjologiczno-fizycznych wszechświata, a wyobrażenia morfologiczne i semazjologiczne muszą się wytwarzać w każdej jednostce samoistnie i niezależnie od innych jednostek (P. § 17)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.