fizjonomiczno-krajobrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W rozdziale niniejszym damy ogólny przegląd najważniejszych formacji lądowych, zwracając główną uwagę na cechy fizjonomiczno-krajobrazowe, które stwarza przede wszystkim roślinność, na fizyczne warunki środowiska (klimat i podłoże), na ciekawsze typy ekologiczne zwierząt, wreszcie na wynikające z gospodarki odżywczej zasady życia zespołowego w omawianych formacjach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Demel, Kazimierz 1967. Zwierzę i jego środowisko. Wstęp do ekologii zwierząt, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.