fizjopsychiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dumka. ^ Oczywiste powiązania Konopnickiej i romantyków, szczególnie zaś Lenartowicza nie wymagają uzasadnień. Kreacja bohatera-elekutora. struktury wersyfikacyjne i stylistyczne (anafory i paralelizm fizjopsychiczny) są to genologiczne cechy dumki w romantyzmie i poezji poromantycznej. Uzasadniają też one opinię o pieśniowości liryki postyczniowej. zbyt pośpiesznie kiedyś określanej jako pozytywistyczna32. Pieśniowość zresztą była cechą znacznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żmigrodzka, Maria (red.) 1981. Problemy polskiego romantyzmu. Ser. trzecia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.