fizyk-arystotelik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zaczynajg dyskutowad, zwykle je przeinaczajg. Z niewielu wyjgtkami wcigz „grzebig” sig w ekonamii politycznej, socjologii, etnologii, antropologii, psychologii spolecznej itd., itd., nawet dzisiaj, sto lat po Kapitale postepujg tak, jak öwczeSni fizycy-arystotelicy w pigddziesigt lat po Galileuszu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czaplejewicz, Eugeniusz, Kasperski, Edward (red.) 1978. Dialog w literaturze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.