fizykalno-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszystkie te wyniki Roentgen opisuje w 17 punktach doniesienia, które 28 grudnia składa w miejscowym Towarzystwie Fizykalno-Lekarskim (Physikalisch-medizinische Gesellschaft zu Wiirzburg). by je przedstawić na najbliższym posiedzeniu naukowym, które miało się odbyć 23 stycznia 1896 roku. Komunikat ten, wbrew regulaminowi. został natychmiast opublikowany w Sprawozdaniach Towarzystwa, przed wygłoszeniem. Doniosłość odkrycia całkowicie uzasadniała to odstępstwo od przepisów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef 1989. Twórcy nauki o promieniotwórczości, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.