fizykooptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzenia odlewnicze (0737), urządzenia do spawania, cięcia (żłobienia) i zgrzewania metali (0744), aparaty, maszyny i urządzenia do procesów chemicznych (0751), urządzenia specjalne do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych (0752), maszyny i urządzenia specjalne dla przemysłu zielarskiego (0754), maszyny i urządzenia do przerobu minerałów i produkcji materiałów budowlanych (0761—0764), maszyny i urządzenia dla przemysłu lekkiego (0771—0775), maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego (0781—0786), maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła (0793), maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego (0794), maszyny i urządzenia do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (0811—0813), maszyny i urządzenia pralnicze do chemicznego czyszczenia i farbowania dla zakładów usługowych (0841—2), urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (0843), urządzenia aźwigowo-transportowe (0851—0856), pompy do cieczy (0871), sprężarki powietrzne i gazowe (0872), wentylatory, dmuchawy, pompy próżniowe i ssawy (0873), przekładnie (0875-1 do 0875-6), maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów (0877), aparatura elektryczna do pomiarów wielkości elektrycznych (0941 bez 0941-6), aparatura elektroniczna do pomiarów wielkości elektrycznych (0942), aparatura do pomiarów wielkości mechanicznych (0943), aparatura do pomiarów oraz badań własności i struktury materiałów (0944), aparatura do pomiarów cieplnych i akustycznych (0945-1 do 0945-3), aparatura pomiarowa specjalizowana dla przetwórstwa w przemyśle spożywczym (0947-1), przyrządy do pomiarów i badań geologicznych i geotechnicznych (0947-2), urządzenia laboratoryjne (0948), przyrządy pomiarowe optyczne do pomiarów długości i kąta (0951), mikroskopy (0952-1 do 0952-6), przyrządy pomiarowe fizykooptyczne (0953-1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempliński, Andrzej 1973. Zapasy nieprawidłowe, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.