flamandczyzna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Wexford). Interesujące jest, że ten właśnie dialekt w bardzo małym stopniu uległ działaniu kontaktu z językami celtyckimi, natomiast zachował wyraźne cechy właściwe flamandczyźnie. Można to próbować wyjaśnić tym, że był on oddzielony (podobnie jak Fingall) od terenów irlandzkojęzycznych buforem anglojęzycznym. Oto próbka dialektu Yola — początek „Ojcze Nasz” — zapisany pod koniec XIX w.: Oure vaader jho yarth ing...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Majewicz, Elżbieta, Majewicz, Alfred F. 1983. Języki celtyckie na Wyspach Brytyjskich, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.